Tájékoztató a földgáz vegyipari alapanyagként történő felhasználása utáni visszaigénylés részletszabályairól

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fbkt.) 2016.09.01-én hatályba lépett 8.§ (8) bekezdés b) pontja értelmében visszaigényelhető azon földgáz mennyiség után megfizetett tagi hozzájárulás, amelyet igazoltan nem energetikai célra, hanem vegyipari célra, vegyipari alapanyagként hoznak be, használnak fel vagy értékesítenek.

Az Fbkt. 8.§ (10) bekezdése előírja, hogy a tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles a Szövetség és a Hivatal részére igazolni. Az ellenőrzésre és a visszaigénylésre vonatkozó részletszabályokat az Alapszabályban kell meghatározni.

Tekintettel arra, hogy a Szövetség részére a részletszabályok meghatározásához szükséges folyamatfelmérésre az első visszaigénylések benyújtásáig rövid idő állt rendelkezésre, a vegyipari alapanyagként történő földgázfelhasználás utáni visszaigénylés részletszabályai jelen tájékoztatóban kerültek rögzítésre. A részletszabályok Alapszabályba történő átültetése 2017. év eleji alapszabály módosítással fog megtörténni.

 

A visszaigénylés részletszabályai az alábbiak:

 1. A tagok a Fbkt. 8.§ (8)-(9) bekezdésében előírt feltételek teljesítése esetén visszaigényelhetik az igazoltan nem energetikai célra, hanem vegyipari célra, vegyipari alapanyagként behozott, felhasznált, értékesített földgáz mennyisége után befizetett tagi hozzájárulást, annak befizetésétől számított kilencven (90) napon belül, amelyről a visszaigénylő nyilatkozatot elektronikusan, a TIR Portálon keresztül kell benyújtaniuk.
  Az adott hónapra vonatkozó visszaigénylés összege nem haladhatja meg az ugyanazon hónapra vonatkozó havi nyilatkozatban megadott, vegyipari alapanyagként behozott, felhasznált, értékesített földgáz után befizetett tagi hozzájárulás összegét.
  A vegyipari felhasználást a normál nyilatkozatban és a visszaigénylő nyilatkozatban is a „028 Földgáz-vegyipari visszaigénylés” engedélytípuson kell rögzíteni.

 

 1. A tagoknak a vegyipari alapanyagként behozott, felhasznált, értékesített földgáz után befizetett tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát havonta – a benyújtott visszaigénylés(ek)ben szereplő adatokra vonatkozóan – a következő dokumentumok elektronikus úton történő benyújtásával kell hitelt érdemlően igazolniuk a Szövetség részére:
  a) havi kimutatás Excel formátumban, mely tartalmazza a földgázt vegyipari alapanyagként végső felhasználó által beszerzett és felhasznált földgáz mennyiségi adatokat, a következő tartalommal:
 • elszámolási időszak (fizikai teljesítés),
 • beszerezett földgáz hőmennyisége (GJ) beszerzési forrás megjelölésével (kereskedő/termelő/külföldi behozatal/szabad piaci vásárlás),
 • felhasznált földgáz hőmennyiség (GJ) felhasználási cél szerinti bontásban;
  b) az első visszaigénylés alkalmával a földgáz vegyipari alapanyagként történő felhasználás technológiai folyamatleírását;
  c) értékesítés esetén – az a) és b) pontban előírtakon túlmenően – a felhasználó által cégszerűen aláírt, hiteles igazolás a vegyipari alapanyagként felhasznált földgáz hőmennyiségéről, a pontos felhasználási cél és a tényleges felhasználás hónapjának megjelölésével, valamint a felhasználó részére kiállított értékesítési számla.

 

 1. A Szövetség a visszautalást a visszaigénylés, a befizetés, valamint jelen tájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatás Szövetséghez történő beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül köteles elbírálni, valamint a jóváhagyott visszaigényelt összeget a tag hozzájárulás folyószámláján jóváírni vagy a tag pénzforgalmi bankszámlájára visszautalni, amennyiben a visszautalás napján a tagnak nincs lejárt esedékességű tartozása a Szövetség felé.
  Amennyiben a visszaigénylés keretében benyújtott dokumentumok alapján egyértelműen nem állapítható meg a földgáz vegyipari alapanyagként történő felhasználása, akkor a Szövetség állásfoglalás iránti kérelemmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordul a felhasználási cél eldöntése érdekében. A Minisztérium állásfoglalásának megérkezéséig eltelt idő nem számít bele a visszautalási határidőbe.

 

 1. A Szövetség a vegyipari alapanyagként történő földgázfelhasználás utáni visszaigénylés jogosságát éves, rendszeres helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja. Amennyiben a végső felhasználó nem tagja a Szövetségnek, akkor az ellenőrzés során a végső felhasználó részére földgáz értékesítést végző Fbkt. 7.§ (1) bekezdése szerinti tag köteles eljárni, és az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat a végső felhasználótól beszerezni és biztosítani a Szövetség ellenőrei részére.

 

Budapest, 2016. október 14.

 

 

 

 

 

Tárolóink Magyarországon

Kapcsolat

Kérdezzen!

Titkárság:

Telefon: 430-3300; 430-3310
Fax: 430-3311
E-mail: husa@husa.hu
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

 

Ügyfélszolgálat:

Telefon: 430-3303; 430-3313
Fax: 430-3315
E-mail: referatura@husa.hu
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 09:00 - 15:00

kedd-péntek: legkésőbb az előző munkanap 16:00-ig történő előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján keddtől csütörtökig a 08:00-16:30 közötti, pénteken a 08-14:00 közötti munkaidőben bármikor

Név
E-mail cím
Üzenet tárgya
Üzenet szövege