Az innovációs és technológiai miniszter a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról szóló 9/2019. (IV.30.) számú rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) 400 kilotonna nyersolaj felszabadításáról döntött annak érdekében, hogy a Magyarország kőolajellátását szolgáló importforrások vonatkozásában 2019. április végén bekövetkezett szennyezés ne befolyásolja a hazai fogyasztók megfelelő minőségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátását. A Rendelet a Magyar Közlöny 2019. évi 72. számában került kihirdetésre: Magyar Közlöny 2019. évi 72. szám

A Rendelet alapján az értékesítésre felajánlott, felszabadított kőolajkészlethez a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MOL Nyrt.) elsőbbségi hozzáférésre jogosult. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Rendeletnek és a Szövetség belső eljárásrendjének megfelelően megkötötte a MOL Nyrt-vel az értékesítésről szóló szerződéseket, amelyet követően a kitárolások közvetlen csővezetéki szállítással rendben megindultak.

 
© 2016 Minden jog fenntartva!