Dokumentumok elektronikus benyújtásának szabályai

A Szövetség tagjai az alapszabály 14-18. pontokban részletezett kötelezettségeiket elektronikus úton teljesítik. Az elektronikus úton küldött iratokat az alapszabály 13.3 pontja szerint minősített elektronikus aláírással kell ellátni.

 

A tag e-mail formában tesz eleget elektronikus úton az alábbi kötelezettségeinek:

 

a) tagsági viszony létesítése (alapszabály 14.1-14.5.)

 

A tag cégképviseletre jogosult képviselője, illetve meghatalmazással rendelkező ügyintézője/jogi képviselője* a Szövetség honlapjáról letölti a bejelentési adatlapot, kitölti, aláírja, PDF formátumra alakítja, majd e-aktaként (es3 vagy dossie formátumban) minősített elektronikus keretaláírással** ellátva e-mailben megküldi a Szövetség részére, csatolva az alapszabály 14.3 pontja szerinti, e-hiteles mellékleteket.

 

Amennyiben a mellékletként csatolandó közhiteles dokumentumok (eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat; ügyvéd/közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány; hatóság által kiállított engedély eredeti példánya; meghatalmazás eredeti példánya), nem állnak rendelkezésre e-hiteles formátumban, annak eredeti/közhiteles példányáról készített PDF fájlt kell csatolni a bejelentési adatlaphoz, majd valamennyi mellékletével együtt e-aktaként, minősített elektronikus keretaláírással ellátva e-mailben kell megküldeni a Szövetség részére.

 

Amennyiben a tagsági viszony létesítésekor nem áll rendelkezésre minősített elektronikus aláírásra alkalmas tanúsítvány:

 

A tag cégképviseletre jogosult képviselője, illetve meghatalmazással* rendelkező ügyintézője/jogi képviselője a Szövetség honlapjáról letölti a bejelentési adatlapot, kitölti és csatolja az alapszabály 14.3 pontja szerint szükséges mellékleteket, majd postai úton vagy személyesen benyújtja a Szövetséghez.
 
A csatolandó mellékletekre főszabályként az alapszabály 14.3 pontját kell alkalmazni, tehát amennyiben rendelkezésre áll az e-cégeljárásból származó e-hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány, úgy azokat e-mailben kell benyújtani a Szövetség részére, egyéb esetben pedig az alábbiak szerint papír alapon:

 

Csatolandó mellékletek:
 
– cégkivonat: eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat;
 
– ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány eredeti példánya;
 
– engedély(ek): a készletezési kötelezettséggel járó tevékenység folytatásához kiadott eredeti engedély(ek) másolata azzal, hogy a másolati példányon szerepel: „A másolat mindenben egyezik az eredeti okirattal” szöveg és cégszerű aláírással látják el;
 
– meghatalmazás: kizárólag eredeti példány fogadható el.

 

b) tagi adatváltozás bejelentése (alapszabály 15.1, 15.2)

 

A tag cégképviseletre jogosult képviselője vagy meghatalmazással rendelkező ügyintézője a Szövetség honlapjáról letölti a változásbejelentő adatlapot, kitölti, aláírja, PDF formátumra alakítja és csatolja az alapszabály 14.3 pontja szerint szükséges mellékleteket, majd e-aktaként minősített elektronikus keretaláírással ellátva e-mailben megküldi a Szövetség részére. Egyebekben a bejelentésre vonatkozó szabályok irányadóak.

 

 

c) tagsági viszony megszüntetése (alapszabály 16.1-16.4)

 

A tag cégképviseletre jogosult képviselője vagy meghatalmazással rendelkező ügyintézője a tagsági viszonyt keletkeztető tevékenység megszűnésére/megszüntetésére vonatkozó bejelentésének cégszerűen aláírt példányát PDF formátumban minősített elektronikus keretaláírással ellátott e-aktaként, e-mail mellékletként csatolva benyújtja a Szövetséghez.

 

 

d) rendelkezés a visszautaláshoz használt bankszámlaszámról (alapszabály 17.1.5)

 

Visszautalás esetén a tag cégképviseletre jogosult képviselője vagy meghatalmazással rendelkező ügyintézője/jogi képviselője a bankszámlaszám közléséről szóló bejelentésének cégszerűen aláírt példányát PDF formátumban minősített elektronikus keretaláírással ellátott e-aktaként, e-mail mellékletként csatolva benyújtja a Szövetséghez.

 

e) egyéb kapcsolattartás a Szövetséggel

 

Egyéb megkeresés, levelezés esetén a dokumentum papír alapú aláírójának kell a PDF formátumú, e-aktába helyezett állományt e-aktaként minősített elektronikus keretaláírással ellátni (azaz a papír alapon aláíró személynek kell elektronikusan is aláírnia).

 

 

Az e-akta mellékletek előállításával kapcsolatos kérdéseivel kapcsolatban kérjük, forduljon tanúsítvány szolgáltatójához (Netlock Kft. vagy Microsec Zrt. ügyfélszolgálat).

 

_____________________________________

* A meghatalmazott képviseleti jogát legkésőbb a bejelentéssel egyidejűleg kell igazolni.

** Az e-akta egy XML fájl. Egy e-aktában dokumentumok helyezkedhetnek el, amelyekhez elektronikus aláírások tartozhatnak. Egy elektronikus aláírás vagy csak egyetlen dokumentumhoz, vagy pedig az e-aktában lévő összes dokumentumhoz kapcsolódik. Ez utóbbi esetben az elektronikus aláírást, keretaláírásnak nevezzük.

Tárolóink Magyarországon

Kapcsolat

Kérdezzen!

Titkárság:

Telefon: 430-3300; 430-3310
Fax: 430-3311
E-mail: husa@husa.hu
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

 

Ügyfélszolgálat:

Telefon: 430-3303; 430-3313
Fax: 430-3315
E-mail: referatura@husa.hu
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 09:00 - 15:00

kedd-péntek: legkésőbb az előző munkanap 16:00-ig történő előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján keddtől csütörtökig a 08:00-16:30 közötti, pénteken a 08-14:00 közötti munkaidőben bármikor

Név
E-mail cím
Üzenet tárgya
Üzenet szövege