A Kt. 32.(1) bekezdése alapján a Szövetség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb szervezet, amely gazdálkodásáról éves beszámolót készít. Az alábbiakban a Szövetség közgyűlése által elfogadott éves beszámolók tölthetők le.