Ügyféltájékoztató

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ vagy Szövetség) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény (régi Kt.) alapján létrehozott, jelenleg a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. XXIII. törvény (Kt.), valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (Fbkt.) alapján működő, Magyarország biztonsági szénhidrogén készletezésének feladatait ellátó egyéb szervezet. A Szövetség a közgyűlés által elfogadott és – a Kt. 17. § (1) bekezdése szerint – az energiapolitikáért felelős miniszter által közzétett alapszabály (Alapszabály) alapján működik. Az Alapszabály és annak módosítása a Magyar Közlöny Hivatalos mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre, valamint a Szövetség honlapján is elérhető.

Az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk arról, hogy mely esetekben válik az Ön vállalata kötelezően a Szövetség tagjává,
hogyan teljesítheti bejelentkezési kötelezettségét, illetve milyen kötelezettségeket kell teljesítenie a Tagnak a tagsági jogviszony fennállása során, illetve a Tagnyilvántartó Informatikai Rendszerrel (TIR) kapcsolatban.

Jelen tájékoztatás csak a legfontosabb és legalapvetőbb információkkal ismerteti meg, nem helyettesíti a Kt., az Fbkt. és az Alapszabály ismeretét. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szövetség nincs felhatalmazva a jogszabályok értelmezésére, ezért a honlapon megjelenő tájékoztatók mindössze szakmai véleménynek tekinthetőek. E szakmai véleményekben foglaltakra jogok és kötelezettségek nem alapozhatók, hatóság vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak.