A Kt. 14. §-a alapján a Kt. 40. § (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző gazdasági szereplő kötelezően a Szövetség Kőolaj szekciójának tagjává válik a tevékenysége megkezdésének időpontjában az alábbiak szerint:

  • az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő, illetve az importáló a kőolajterméket a jövedéki adóról szóló törvény rendelkezései szerint szabad forgalomba bocsátja,
  • a jövedéki engedélyes kereskedő, illetve a felhasználói engedélyes az Európai Unió más tagállamában szabad forgalomba bocsátott kőolajterméket e tagállamból beszerez,
  • az adóraktár engedélyese a kőolajterméket az adóraktáron belül felhasználja, kivéve a jövedéki termék előállításához történő felhasználást,
  • az adóraktár engedélyese a kőolajterméket a víziközlekedésről szóló törvény szerinti gazdasági célú hajózási tevékenységet végző hajók (ideértve a kompot is) üzemanyagtartályába betölti,
  • az adóraktár engedélyese a kőolajterméket a légiközlekedési tevékenységet végző légi jármű üzemanyagtartályába betölti.

Az Fbkt. 7. § alapján kötelezően a Szövetség Földgáz szekciójának tagjává válik:

  • a földgáz egyetemes szolgáltató, a tevékenység megkezdésének, illetve az engedélyessé válás időpontja közül a korábbi időpontban,
  • a felhasználóknak földgázt értékesítő vagy saját célra földgázt felhasználó földgázkereskedő, a tevékenység megkezdésének, illetve az engedélyessé válás időpontja közül a korábbi időpontban,
  • a felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelő, az értékesítő tevékenység megkezdésekor
  • az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történő beszállítással, illetve szervezett piacon vásárol, a földgáz határon keresztül történő első beszállításának, vagy a földgáz szervezett piacon történő első vásárlásának időpontjában.

A Szövetséghez történő bejelentkezés gyakorlati útmutatója a Tagsági viszony létesítése menüpont alatt található.

A Kt. 42. §-a és az Fbkt. 9. §-a alapján a Tagoknak tárgyhónapot követő hónap 20-áig kell nyilatkozni arról, hogy mennyi volt a tárgyhónapban a tagi hozzájárulás fizetés alapjául szolgáló értékesített kőolajtermék vagy földgáz mennyisége. A nyilatkozatadáshoz szükséges feltételek a Tagsági viszony létesítése, valamint az Informatikai feltételek /
Tagnyilvántartó Informatikai Rendszer és Minősített elektronikus aláírás menüpontok alatt olvashatók.

A Tagokat adatszolgáltatási kötelezettség is terheli, az alkalmazandó részletszabályokat a Kőolaj szekcióra vonatkozóan az Alapszabály 18. pontja, a Földgáz szekcióra vonatkozóan az Alapszabály 19. pontja tartalmazza, illetve további részletszabályok olvashatóak a Speciális szabályok / Földgáz szekció menüpont alatt.

A tagi hozzájárulás befizetésének határideje: a tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapja. A fizetési kötelezettség teljesítésénél használandó bankszámlaszámok:

Kőolaj szekcióban
K&H Bank 10402142-21418354-00000000
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU09 1040 2142 2141 8354 0000 0000


Földgáz szekcióban
UniCredit Bank 10918001-00000002-17380010
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU86 1091 8001 0000 0002 1738 0010

A Tagoknak a Kt. 41. §-ában és az Fbkt. 8.§ (8)-(10) bekezdésében meghatározottak szerint, az Alapszabály előírásainak megfelelően lehetőségük van a bevallott és megfizetett tagi hozzájárulás visszaigénylésére. A visszaigénylés folyamatának részletszabályait a Kőolaj szekcióra vonatkozóan az Alapszabály 18.2. pontja, Földgáz szekcióra vonatkozóan az Alapszabály 19.2. pontja tartalmazza, illetve további tájékoztató olvasható a Speciális szabályok / Földgáz szekció menüpont alatt.


Jelen tájékoztatás csak a legfontosabb és legalapvetőbb információkkal ismerteti meg, nem helyettesíti a Kt., az Fbkt. és az Alapszabály ismeretét. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szövetség nincs felhatalmazva a jogszabályok értelmezésére, ezért a honlapon megjelenő tájékoztatók mindössze szakmai véleménynek tekinthetőek. E szakmai véleményekben foglaltakra jogok és kötelezettségek nem alapozhatók, hatóság vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak.