Visszaigénylés és levonás

A Kt. 41. § (1) és 42. § (3) bekezdése alapján a Tag visszaigényelheti azon kőolajtermékek után bevallott tagi hozzájárulást, amelyet igazoltan:

 • katonai célra hoz be, használ fel vagy értékesít közvetlenül a végső felhasználó számára,
 • vegyipari, kenéstechnikai, illetve korrózióvédelmi célokra hoz be, vagy értékesít közvetlenül a végső felhasználó számára.

A tagi hozzájárulás visszaigénylésére a nyilatkozat benyújtásától számított kilencven (90) napon belül van lehetőség.

A Kt. 42. § (4) bekezdése alapján a Tag az esedékessé vált tagi hozzájárulásból a kiviteltől számított kilencven (90) napon belül levonhatja az olyan kőolajtermék mennyiség után megfizetett tagi hozzájárulást, amelyet külföldön értékesített.

A visszaigénylés és levonás részletszabályait az Alapszabály 18.2. pontja tartalmazza.

A Kt. 42.§ (5) bekezdése alapján a tagi hozzájárulás visszaigénylésének, illetve levonásának jogosságát a Tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles igazolni. Az adatszolgáltatás formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatos további kérdéseivel kérjük forduljon az Ügyfélszolgálathoz az ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címen.

Az Alapszabály 22.2.2. pontja alapján a visszaigénylés, levonás jogszerűségének ellenőrzése során a visszaigénylést kérő, illetve levonást érvényesítő Tag köteles eljárni, a Tag kötelezettsége továbbá az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok visszaigénylésben érintett harmadik féltől történő beszerzése és a Szövetség ellenőre számára a szükséges feltételek (ideértve a helyszíni ellenőrzést is) biztosítása.

Visszaigénylés kiutalási határideje

A visszaigénylésnek kiutalásának hármas feltétele van:

 • a visszaigénylő nyilatkozat benyújtása,
 • a visszaigénylést alátámasztó adatszolgáltatás benyújtása,
 • a tagi hozzájárulás megfizetése.

A Szövetség mindhárom feltétel tag általi hiánytalan teljesítését követő 15 napon belül bírálja el és utalja vissza vagy írja jóvá a tagi hozzájárulás folyószámlán a visszaigényelt és jóváhagyott összeget.
A Tagnak minden esetben kötelezően rendelkeznie kell arról, hogy a visszaigényelt összeg számlán tartását vagy kiutalását kéri. Kiutalás kérése esetén meg kell jelölnie, hogy melyik – a Szövetségnél nyilvántartott – pénzforgalmi bankszámlájára kéri az utalás teljesítését.

A fizetendő tagi hozzájárulás visszaigényelhető tagi hozzájárulás összegével történő csökkentése

A Kt. 41. § (2) bekezdése alapján a Tag a tárgyév január 20. napjáig a Szövetség honlapjáról letölthető nyomtatvány benyújtásával kérvényezheti a Szövetség igazgatójától a fizetendő tagi hozzájárulás visszaigényelhető tagi hozzájárulás összegével történő csökkentését.

A kérelmet az alábbi a)-b) pontban foglalt feltételek együttes teljesülése esetén hagyja jóvá a Szövetség Igazgatója:

 • a) a Tag a kérelem tárgyévét megelőző két naptári évben
  • aa) a Szövetségnél folyamatos tagsággal rendelkezett, és
  • ab) nem volt lejárt esedékességű tartozása a Szövetség felé, és
  • ac) a benyújtott nyilatkozatait a NAV minden esetben helytállónak minősítette, valamint
 • b) a Tagnak a kérelem tárgyévét megelőző naptári évben
  • ba) az éves visszaigényelhető tagi hozzájárulása az éves befizetendő tagi hozzájárulása összegének a 95 %-át meghaladja és/vagy
  • bb) az éves befizetett tagi hozzájárulása és az éves visszaigényelhető tagi hozzájárulása közötti különbözet kevesebb, mint 2 millió Ft volt.

A Szövetség a kérelem elbírálását követően, de legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig értesíti a Tagot a bírálat eredményéről.


Jelen tájékoztatás csak a legfontosabb és legalapvetőbb információkkal ismerteti meg, nem helyettesíti a Kt. és az Alapszabály ismeretét. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szövetség nincs felhatalmazva a jogszabályok értelmezésére, ezért a honlapon megjelenő tájékoztatók mindössze szakmai véleménynek tekinthetőek. E szakmai véleményekben foglaltakra jogok és kötelezettségek nem alapozhatók, hatóság vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak.