A Kt. 14. § (1) bekezdésében és az Fbkt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági szereplő a kötelező szövetségi tagsági jogviszony keletkezését követő 8 napon belül köteles a Szövetségnél bejelentkezni és hitelt érdemlően igazolni a taggá válás feltételeinek fennállását.

Új tagsági jogviszony bejelentéséhez a Szövetség honlapjáról letölthető Bejelentési adatlapot kell kitölteni és cégszerűen aláírni, majd azt a következő mellékletekkel együtt a Szövetségnek megküldeni az Elektronikus eljárásokra vonatkozó szabályok betartásával:

  • készletezési kötelezettséggel járó tevékenység folytatásához kiadott engedély(ek);
  • a Szövetséggel történő kapcsolattartáshoz, illetve a TIR portál használatához szükséges nyomtatvány:

Jogosultság igénylő lap a TIR használatához önálló cégképviseletre jogosult részére (önálló cégképviseletre jogosult felhasználó esetén)
Meghatalmazás az MSZKSZ-nél történő eljáráshoz és a TIR használatához (cégképviseletre nem jogosult felhasználó, illetve önálló cégképviseletre nem jogosult meghatalmazott esetében)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tagi kötelezettségek teljesítéséhez legalább egy, minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvánnyal rendelkező TIR portál felhasználó bejelentése szükséges!

A kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványokat minősített elektronikus aláírással ellátva e-mailben kell megküldeni az ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címre. A megküldött dokumentumokat csak abban az esetben fogadja el a Szövetség, amennyiben azok minősített elektronikus aláírással vannak ellátva.

A tagi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos dokumentumok (bejelentési adatlap-, változás bejelentési adatlap és mellékletei, nyilatkozatok, kérelmek, egyéb levelezések, stb.) papír alapon, postai úton vagy személyesen történő benyújtására kizárólag az Alapszabály 13.1.6. pontjában meghatározott esetekben van lehetőség, erről részletesen az Elektronikus eljárás szabályai menüpontban olvashat.

A Szövetség a bejelentést 8 napon belül megvizsgálja, és abban az esetben, ha a benyújtott okmányok hiányosak, vagy nem felelnek meg az elektronikus eljárás szabályainak, úgy hiánypótlásra szólítja fel a társaságot. Amennyiben a taggá válás feltételei fennállnak, a Szövetség a társaságot nyilvántartásba veszi, amelyről értesítést küld részére.


Jelen tájékoztatás csak a legfontosabb és legalapvetőbb információkkal ismerteti meg, nem helyettesíti a Kt., az Fbkt. és az Alapszabály ismeretét. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szövetség nincs felhatalmazva a jogszabályok értelmezésére, ezért a honlapon megjelenő tájékoztatók mindössze szakmai véleménynek tekinthetőek. E szakmai véleményekben foglaltakra jogok és kötelezettségek nem alapozhatók, hatóság vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak.