2020. szeptember – ACOMES konferencia

Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) 2020. évi találkozójára – a koronavírus járványra való tekintettel – rendhagyó módon online konferencia keretében került sor. A készletező szervezetek éves koordinációs ülésének legfőbb témája a pandémiás helyzet okozta hatások kezelése volt. A tagok beszámoltak, hogy milyen intézkedéseket hoztak a járvány terjedésének megfékezésére és mekkora üzemanyag visszaesést eredményezett a járvány, amely jelentős kihatással lesz a jövő évi készletezési kötelezettség csökkenésére is. A találkozón a japán JOGMEC bemutatta a tárolótelepek drónfelügyeletének rendszerét, a lettek beszámoltak az új készletező szervezet felállításáról, az észt OSPA pedig ismertette, hogy tevékenységi köre a jövő évtől kibővül az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb háztartási cikkek stratégiai készletezésével, nevük EVA-ra fog módosulni. Az ACOMES-en belül tevékenykedő munkacsoportok – mint a BMG (Banchmarking Group), a BPG (Best Practies Group) és a Pro Quality (Minőségi, szabványügyi kérdésekkel foglalkozó csoport) – beszámoltak az elmúlt időszak vizsgálati eredményeiről, és az ír készletező szervezet igazgatója – akit idén egyben az IEA SEQ/SOM csoportjának vezetésével is megbíztak – előadást tartott a globális energia felhasználás változásairól, a legfrissebb IEA hírekről és ajánlást tett a stratégiai készletek további fenntartására.


2019. szeptember – ACOMES konferencia

Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) 2019. évi konferenciájára az olasz készletező szövetség, az OCSIT szervezésében került sor Rómában. A 30. alkalommal megrendezett találkozón az MSZKSZ is aktívan képviseltette magát: beszámolt az orosz szennyezett kőolaj okozta készlet felszabadításról, valamint bemutatta a hazai energia-átmenet várható hatásait a stratégiai készletezésre. A készletező szervezetek éves koordinációs ülésének főbb témái a következők voltak: válsághelyzeti eljárásrendek, bioüzemanyagok kezelése a stratégiai készletezésben, készlet felszabadítások a Rajna rendkívül alacsony vízállása és a Barátság kőolajvezetéken történt szennyezés következtében, a létfontosságú rendszerelemek kezelése az egyes tagországok biztonsági készletezésében, valamint az IMO 2020 bevezetésének hatása. A találkozón nemcsak az ACOMES-en belül tevékenykedő munkacsoportok – mint a BMG (Banchmarking Group), a BPG (Best Practies Group) és a Pro Quality (Minőségi, szabványügyi kérdésekkel foglalkozó csoport) – számoltak be az elmúlt időszak vizsgálati eredményeiről, de az IEA képviselője is előadást tartott a globális energia felhasználás változásairól 2030-ig.


2019. május – ACOMES BPG, BMG találkozó

Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) BPG (Best Practies Group) és BMG (Banchmarking Group) munkacsoportjának szokásos évi összejövetelének a dán készletező szervezet adott otthont Koppenhágában. A résztvevők elemezték és összehasonlították a biztonsági készletezéssel kapcsolatos költségeket, megosztották tapasztalataikat, gyakorlatukat a vészhelyzeti eljárásrendekről, a kibervédelmi rendszerekről, a bioüzemanyag előírásokról, a létfontosságú rendszerelemekről és az érintett készletező szervezetek, így az MSZKSZ is részletesen beszámolt a szennyezett orosz kőolaj okozta készlet felszabadításról.


2018. május – ACOMES BPG, BMG találkozó

Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) BPG (Best Practies Group) és BMG (Banchmarking Group) munkacsoportjainak szokásos évi összejövetelének házigazdája a francia készletező szövetség, a SAGESS volt. A munkacsoportok a biztonsági készletezéssel kapcsolatos költségeket, a trendeket elemezték, hasonlították össze, illetve megosztották egymással tapasztaltaikat a készletfelszabadítási gyakorlatokkal kapcsolatban, a tagországok ismertették egymásnak a hosszabb távú, stratégiai tervezési módszertanukat, illetve beszámoltak arról, hogy hogyan készülnek fel készletszabadításra áramkimaradás esetén.


2017. szeptember – ACOMES konferencia

Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) 2017. évi konferenciájának az ír készletező szövetség, a NORA adott otthont Dublinban. A 28. alkalommal megrendezett találkozón az MSZKSZ is aktívan képviseltette magát. A készletező szervezetek éves koordinációs ülésének főbb témái a következők voltak: kockázatkezelés, kibertámadások elleni védekezés, vagyon- és felelősségbiztosítási kérdések, a készletezésre vonatkozó európai uniós irányelv felülvizsgálata, olajkészlet felszabadítás áramkimaradás esetén. A találkozón az ACOMES-en belül tevékenykedő munkacsoportok is – mint a BMG (Banchmarking Group), a BPG (Best Practies Group) és a Pro Quality (Minőségi, szabványügyi kérdésekkel foglalkozó csoport) – beszámoltak az elmúlt évben végzett vizsgálataikról, az egyes felmérések eredményeiről.


2017. május – ACOMES BPG, BMG találkozó

Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) BPG (Best Practies Group) és BMG (Banchmarking Group) munkacsoportjai idén Ljublajanában tartották meg szokásos évi összejövetelüket, amelyen az MSZKSZ is részt vett. A találkozón a készletező szervezetek a biztonsági készletezéssel kapcsolatos költségeiket elemezték, hasonlították össze, beszámoltak kockázat kezelési gyakorlatukról, megosztották tapasztalataikat a tervezési, a készletösszetétel meghatározási módszereikről, a bioüzemanyagot érintő kérdéskörökről és az általuk alkalmazott kulcs teljesítmény mutatókról.


2016. október – A Nemzetközi Energia Ügynökség energiapolitikai felülvizsgálata Magyarországon

A Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy Agency – IEA) hetedik alkalommal végezte el a magyar energiapolitika felülvizsgálatát. Magyarország 1991-ben és 1995-ben még tagjelöltként, majd a további években már az IEA tagországaként esett át a teljes energiaszektort érintő átvilágításon.

Az IEA 8 fős delegációja 2016. október 10. és 14. között részletesen áttekintette a nemzeti energiapolitika különböző elemeit. A vizsgálók külön-külön foglalkoztak az olaj-, a gáz-, a szén-, a villamos energia, az atomenergia és a megújuló energiaforrások alkalmazásának kérdésköreivel. A bizottság tagjai találkoztak a kormányzat képviselőivel, a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatal munkatársaival, megbeszéléseket folytattak az iparági szereplőkkel, fogyasztóvédelmi szervezetekkel és szakmai szövetségek képviselőivel is. A felülvizsgálaton az MSZKSZ is részletesen beszámolt a biztonsági kőolaj és földgáz készletezés hazai gyakorlatáról.


2016. szeptember – ACOMES konferencia

Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) 2016. évi konferenciájára szeptember közepén került sor Bécsben. A 27. alkalommal megrendezett találkozón az MSZKSZ is aktívan képviselte magát. A készletező szervezetek éves koordinációs ülésének főbb témái a következők voltak: készlet felszabadítási gyakorlatok, stratégiai tervezés, a működésre ható kockázatok és kezelésük, a készletezésre vonatkozó európai uniós irányelv felülvizsgálata, a földalatti tárolás műszaki és technikai kérdései, bioüzemanyagok a biztonsági készletezésben. A találkozón az ACOMES-en belül tevékenykedő munkacsoportok is – mint a BMG (Banchmarking Group), a BPG (Best Practies Group) és a Pro Quality (Minőségi, szabványügyi kérdésekkel foglalkozó csoport) – beszámoltak az elmúlt időszakban végzett vizsgálataikról, az egyes felmérések eredményeiről.


2016. május – ACOMES BPG, BMG találkozó

Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) BPG (Best Practies Group) és BMG (Banchmarking Group) munkacsoportjának szokásos évi összejövetelére idén májusban Cipruson került sor, amelyen az MSZKSZ is aktívan képviseltette magát. A rendezvény főbb témakörei a következők voltak: a biztonsági készletezéssel kapcsolatos költségek elemzése, összehasonlítása, a kockázat kezelési politikák, eszközök, lehetőségek vizsgálata a biztonsági készletezés gyakorlatában, a bioüzemanyagot érintő kérdéskörök, a tárolás műszaki, technikai kérdései.


2015. október 21-22. – IEA konferencia

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) delegációja 2015. október 21-22-én tartotta meg Magyarország vészhelyzeti felkészültségének felülvizsgálatát. A delegáció áttekintette a nemzeti energiapolitika elemeit, kiemelten foglalkozott az olaj, a gáz és a villamos-energia területén alkalmazott válsághelyzeti megoldásokkal, azok szabályozásával. A delegáció találkozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőivel, az iparági szereplőkkel, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a szakmai szövetségek képviselőivel.

Az MSZKSZ a kerekasztal megbeszéléseken részletesen bemutatta a magyarországi biztonsági készletezés gyakorlatát mind az olaj, mind pedig a földgáz vonatkozásában. Az IEA a felülvizsgálatról ajánlásokat is tartalmazó jelentést fog készíteni, amelyet megküld Magyarország számára. A jelentés biztonsági készletezést érintő részeit az MSZKSZ a későbbiek folyamán honlapján megjelenteti.


2015. szeptember – Ukrán Állami Készletező Szervezet konferencia

Az Ukrán Állami Készletező Szervezet felkérést küldött az MSZKSZ részére egy kerekasztal konferencián való részvételre. A találkozóra 2015 szeptember végén került sor, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a régió EU tagországai biztonsági készletezési gyakorlatának bemutatása elősegítse az ukrán kormány döntéshozói részére a kőolaj és kőolajtermékek készletezési modelljének kialakítását. Az MSZKSZ küldöttje mintegy 40 fős, az ukrán közigazgatás és az energetikai szektort képviselő delegáció előtt ismertette a magyar biztonsági kőolaj és földgáz készletezési gyakorlatot, amely nagy érdeklődésre tett szert.


2015. szeptember – ACOMES konferencia

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) az 1996. évi csatlakozás óta folyamatosan részt vesz a készletező szervezetek éves koordinációs találkozóján. Az ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders) 2015. évi konferenciájára szeptember közepén került sor Madridban, amelyen az MSZKSZ is aktívan képviseltette magát.

A találkozón az egyes munkacsoportok – BMG (Banchmarking Group), BPG (Best Practies Group), Pro Quality (Minőségi, szabványügyi kérdésekkel foglalkozó csoport) és az Elabco (készletező szervezetek számára minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok tömörülése) – számoltak be az elmúlt időszakban végzett munkájukról, az egyes felmérések eredményeiről. A rendezvény főbb témakörei a következők voltak: a készletezés, készletképzés aktuális fejlődési irányai, a készletek nagysága, szabályozási témakörök, a tárolás műszaki, technikai kérdései, az olajár alakulásának hatása a biztonsági készletezésre, a készleteket érintő minőségi, szabványügyi kérdések, a biztonsági készletezéshez kapcsolódó biztosítási témakörök.