A Szövetségi tagság megszűnik, amikor

  • a Kőolaj szekció tagja a Kt. 14. § (2) bekezdése szerint a készletezési kötelezettséggel járó tevékenységét megszünteti, vagy
  • a Földgáz szekció tagja esetén az Fbkt. 7. § (3) bekezdése szerint a Tag engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) visszavonja, vagy
  • a Tag a földgázipari tevékenységét, a földgáztermelő a felhasználók részére történő értékesítő tevékenységét, a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítói, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenységét megszünteti.

Az Alapszabály 16. pontja szerint a készletezési kötelezettséggel összefüggő tevékenység megszűnését vagy megszüntetését a Tag köteles haladéktalanul, de legkésőbb nyolc (8) napon belül a Szövetséghez bejelenteni.

A bejelentéshez a tevékenység megszűnése esetén a tevékenység megszűnését igazoló dokumentumot, a tevékenység megszüntetése esetén cégkivonatot kell csatolni az
Elektronikus eljárásra vonatkozó szabályok betartása mellett.

A tevékenység megszűnését igazoló dokumentum:

  • Kőolaj szekció tagja esetén a jövedéki engedély, az adóraktári engedély, a bejegyzett kereskedői engedély visszavonásáról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által hozott határozat,
  • Földgáz szekciótagja esetében a földgáz kereskedelmi, egyetemes szolgáltatói, földgáz termelői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységi engedély visszavonásáról szóló, a MEKH vagy a bányafelügyelet által hozott határozat.

A tevékenység megszűnése vagy megszüntetése esetén az Alapszabály 16.3 pontja alapján a Szövetség a Taggal elszámol. Az elszámolás a tagi hozzájárulási folyószámla egyeztetését és az esetleges különbözet pénzügyi rendezését, valamint szükség esetén záró ellenőrzés lefolytatását foglalja magában. Elszámolást követően a Szövetség törli a Tagot az aktív tagok nyilvántartásából, melyről értesítést küld.


Jelen tájékoztatás csak a legfontosabb és legalapvetőbb információkkal ismerteti meg, nem helyettesíti a Kt., az Fbkt. és az Alapszabály ismeretét. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szövetség nincs felhatalmazva a jogszabályok értelmezésére, ezért a honlapon megjelenő tájékoztatók mindössze szakmai véleménynek tekinthetőek. E szakmai véleményekben foglaltakra jogok és kötelezettségek nem alapozhatók, hatóság vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak.