Ha a Tag szövetségi nyilvántartásban szereplő bármely adatában (Alapszabály 14.2 pont szerinti adatok, a meghatalmazott személyekre vonatkozó adatok, illetve a TIR használatával kapcsolatos adatok) változás történik, akkor az Alapszabály 15. pontja szerint köteles a változás(oka)t haladéktalanul, de legkésőbb  nyolc (8) napon belül a Szövetséghez bejelenteni.

A változás bejelentésére a Tagsági viszony létesítésére irányadó szabályokat kell alkalmazni. A változás bejelentési eljárás során a cégjegyzékben szereplő adatok változását az elektronikus cégeljárásban benyújtott dokumentum(ok), valamint a cégbíróság változásbejegyző végzésének csatolásával kell igazolni.

A Szövetségnél nyilvántartott adatokban történő változások bejelentéséhez a Változásbejelentő adatlapot kell használni, jelölőnégyzetben jelezve, hogy a tagi adatok módosítására, törlésére vagy új adatok bejelentésére kerül sor.

A TIR-hez történő hozzáféréssel kapcsolatos változások esetén a Meghatalmazás az MSZKSZ-nél történő eljáráshoz és a TIR használatához nyomtatványt kell kitölteni, jelölőnégyzetben jelezve, hogy a TIR jogosultság létrehozásáról, módosításáról vagy a TIR hozzáférés visszavonásáról van-e szó.

Önálló cégképviseletre jogosult személy cégképviseleti jogosultságának megszűnését a Változásbejelentő adatlapon kell jelezni a Szövetség felé, csatolva a személyi változást alátámasztó cégkivonatot. A megküldött dokumentumok alapján a Szövetség törli az önálló cégképviseletre jogosult felhasználó TIR jogosultságát, ezért kérjük, hogy gondoskodjon róla, hogy a tagi kötelezettségek teljesítéséhez legalább egy, elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvánnyal rendelkező TIR felhasználó legyen bejelentve a Szövetséghez.

A nyomtatványokat és a változást igazoló mellékleteket az Elektronikus eljárásokra vonatkozó szabályok figyelembevételével kell elkészíteni és megküldeni az ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címre.


Jelen tájékoztatás csak a legfontosabb és legalapvetőbb információkkal ismerteti meg, nem helyettesíti a Kt., az Fbkt. és az Alapszabály ismeretét. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szövetség nincs felhatalmazva a jogszabályok értelmezésére, ezért a honlapon megjelenő tájékoztatók mindössze szakmai véleménynek tekinthetőek. E szakmai véleményekben foglaltakra jogok és kötelezettségek nem alapozhatók, hatóság vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak.