Földgáz

Az Fbkt. alapján kötelezően a Szövetség tagjává válik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott működési engedéllyel rendelkező

 • földgáz egyetemes szolgáltató,
 • felhasználóknak földgázt értékesítő földgázkereskedő,
 • felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelő,
 • az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történő beszállítással, illetve szervezett piacon vásárol

 

Tagsági viszony létesítése

 

A tagsági viszony létesítéséhez a vállalatot regisztráltatni kell a Szövetségnél, melyhez az MSZKSZ honlapjáról letölthető a Nyilvántartási adatlapot kell benyújtani az Alapszabályban, valamint a Dokumentumok elektronikus benyújtásának szabályáiról szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

A Tagvállalat cégképviseletre jogosult vezetője az Ügyfélszolgálat munkatársaival való kapcsolattartással ügyintézőt is megbízhat, melyhez meghatalmazás benyújtása szükséges.

A tagvállalat adataiban történt változást a haladéktalanul jelezni kell a Szövetség felé az Alapszabályban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően.

 

Tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség

 

Tagi hozzájárulást kell fizetni, ha:

 • a földgáz egyetemes szolgáltatója a felhasználóknak földgázt értékesít;
 • a földgázkereskedő a felhasználóknak földgázt értékesít;
 • a földgáz termelő a felhasználóknak földgázt értékesít;
 • a felhasználó földgázt hoz be 3. országból;
 • a felhasználó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából;
 • a felhasználó a szervezett piacon földgázt vásárol.

A földgáz egységnyi hőmennyisége (1 gigajoule, GJ) után fizetendő tagi hozzájárulás mértékét az igazgatótanács javaslata alapján, a Szövetség Közgyűlése állapítja meg.

 

Tagi hozzájárulás esedékessége

 

A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség az a)-d) és f) pont esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre, az e) pont esetében a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára vámkezelt mennyiségre vonatkozik (Fbkt. 8. § (5)), azaz a tagi hozzájárulás alapja:

– harmadik országból történő behozatal esetében a vámhatóság által a tárgyhónapban közölt, az importált földgáz vámjogi szabadforgalomba bocsátásáról szóló határozatokban szereplő földgáz hőmennyisége,

– a többi esetben, az azokon a számlákon szereplő földgáz hőmennyisége, amelyeknek fizetési határideje (esedékessége) a tárgyhónapra esik.

 

Nyilatkozat adási kötelezettség

 

A tárgyhóban a Tagvállalat által értékesített, illetve behozott földgáz mennyiségéről és az ezután fizetendő, a fentiek szerint esedékessé vált tagi hozzájárulásról nyilatkozatot kell tenniük. A nyilatkozatot 2013. július 1-től a TIR portálon (https://tir.husa.hu) keresztül, elektronikus úton kell benyújtani, az Alapszabályban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően. A Tagvállalat munkatársainak az ehhez szükséges jogosultságot, a tagvállalat felelős vezetőjének írásbeli meghatalmazása alapján az Ügyfélszolgálat állítja be.

 
A TIR Portál elérésének informatikai feltételei:
 

 • Operációs rendszer: Microsoft Windows 7, vagy annál újabb verzió, frissített változatai
 • Böngésző: Internet Explorer 11 32bit frissített változata vagy Mozilla Firefox 32bit frissített változata
 • Java: Java Runtime Edition 32bit frissített változata

 

Amennyiben a fenti feltételek teljesítése mellett a TIR Portál elérése sikertelen, kérjük jelezze a következő e-mail címen: informatika@husa.hu

 

Kötelező adatszolgáltatás

 

A tagvállalatoknak a tárgyhót követő hónap 20-áig adatokat kell szolgáltatniuk a Szövetség számára a működési engedélyes tevékenységük keretében értékesített, illetve az országba behozott földgázzal kapcsolatban. Az adatok a Szövetség törvényben előírt ellenőrzési kötelezettségének teljesítését segítik.
Az adatszolgáltatás adattartalmát az Alapszabály 18. pontja tartalmazza.

 

Tagi hozzájárulás befizetése

 

Az aktuális (tárgy) hónapra kiszámított fizetési kötelezettséget a következő hónap 15. napjáig kell nyilatkozatban bejelenteni és e hónap utolsó munkanapjáig kell befizetni (átutalni) a MSZKSZ UniCredit 10918001-00000002-17380010 számú bankszámlájára.

 

Amennyiben az Fbkt.-ben, az Alapszabályban, vagy a fenti ismertetőben leírtak nem adnak választ minden kérdésre, a Szövetség munkatársai készséggel adnak további tájékoztatást.

Tárolóink Magyarországon

Kapcsolat

Kérdezzen!

Titkárság:

Telefon: 430-3300; 430-3310
Fax: 430-3311
E-mail: husa@husa.hu
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

 

Ügyfélszolgálat:

Telefon: 430-3303; 430-3313
Fax: 430-3315
E-mail: referatura@husa.hu
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 09:00 - 15:00

kedd-péntek: legkésőbb az előző munkanap 16:00-ig történő előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján keddtől csütörtökig a 08:00-16:30 közötti, pénteken a 08-14:00 közötti munkaidőben bármikor

Név
E-mail cím
Üzenet tárgya
Üzenet szövege