A földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) megfelelően a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban:

Szövetség vagy MSZKSZ) 2018 utolsó negyedévében összességében 18.300,831 MWh biztonsági földgázkészletet értékesített az arra kijelölt földgázkereskedő részére. A Rendelet szerint az MSZKSZ köteles a betárolási időszak végéig a felhasznált földgáz mennyiséget visszapótolni. A Szövetség a visszapótlásra – a honlapján is közzétett felhívással – pályázatot hirdetett 2019. február 15-én, amelyet a Magyar Földgázkereskedő Zrt. (a továbbiakban: MFGK) ajánlata nyert el. Az MFGK a szerződött földgáz mennyiséget 2019. május 21-én átadta az MSZKSZ részére, ezzel a Rendelet előírása teljesítésre került.

 
© 2016 Minden jog fenntartva!