Az MSZKSZ Igazgatótanácsa a 2020. május 6-i ülésén megtárgyalta a 2019. évi éves beszámolót és üzleti jelentést (a Szövetség könyvvizsgálójának éves beszámolóra vonatkozó jelentésével együtt), a 2019. évi költségvetési tartalék felhasználására vonatkozó javaslatot, valamint a 2020. évi költségvetés módosítását, amelynek keretében 2020. június 1-jei hatállyal a kőolaj szekcióban a benzin és gázolaj termékekkel kapcsolatos tagi hozzájárulás mértékek 55 %-os emelését javasolta.

Az MSZKSZ Felügyelő Bizottsága a 2020. május 18-i ülésén megvizsgálta az Igazgatótanács által előterjesztett éves beszámolót és üzleti jelentést, valamint a 2020. évi költségvetés és a tagi hozzájárulás mértékek módosítását, amelyekkel egyetértett és az erre vonatkozó írásbeli jelentéseit kibocsátotta.

A koronavírus járványra és az annak nyomán elrendelt rendkívüli kormányzati intézkedésekre tekintettel – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelően – az Igazgatótanács által jóváhagyott és előterjesztett 2019. évi éves beszámolót és üzleti jelentést, a 2019. évi költségvetési tartalék felhasználására vonatkozó javaslatot, valamint a 2020. évi költségvetés és a tagi hozzájárulás mértékek módosítását a Szövetség Igazgatója 2020. május 19-én az Igazgatótanács által előterjesztett tartalommal és határozati javaslatokkal elfogadta, azzal, hogy ezen döntéseket (a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően) a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívásra kerülő Közgyűlés napirendjére kell tűzni.
Az Igazgatói határozatok a következő hivatkozásra kattintva érhetők el:

A tagi hozzájárulás 2020. június 1-jétől érvényes termékcsoportonkénti egységnyi mértéke a következő linken érhető el:

Tagi hozzájárulás 2020. június 1-jétől hatályos mértéke

A 2020. május 31-ig érvényes tagi hozzájárulás egységnyi mértékének összefoglaló táblázata a következő linken érhető el:

 
© 2016 Minden jog fenntartva!