PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség egyfordulós pályázatot hirdet motorikus gázolaj megvételére a következők szerint:

1. 66,4 millió liter a MOL Nyrt. Szajoli bázistelepére vasúti vagy csővezetéki szállítással
2. 47,0 millió liter a MOL Nyrt. Tiszaújvárosi telepére vasúti vagy csővezetéki szállítással
3. 1,5 millió liter a HEXUM Tartálypark Zrt. Vámosgyörki telepére vasúti vagy csővezetéki szállítással
4. 10,4 millió liter a HEXUM Tartálypark Zrt. Celldömölki telepére vasúti szállítással
5. 10,4 millió liter a HEXUM Tartálypark Zrt. Pétfürdői telepére közúti szállítással

A pályázaton minden olyan jogi személy részt vehet, amely
a) tevékenysége végzéséhez érvényes és hatályos engedéllyel rendelkezik,
b) fizetőképes, vagyona nincs lefoglalva, és nem indult felszámolási-, csőd-, végrehajtási, illetve bármilyen fizetésképtelenségi eljárás ellene és nincs köztartozása,
c) utolsó éves nettó árbevétele legalább 2 Mrd Ft, vagy ezen összegnek megfelelő, más valutanemben kifejezett árbevétel,
d) olajpiaci működési tapasztalata legalább 5 év.
Az ajánlattevőnek európai uniós székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

A pályázat részletes feltételei a „Pályázati kiírás” című dokumentumban találhatók.

A „Pályázati kiírás” vételára: 100 000 Ft (azaz százezer forint) + általános forgalmi adó vagy 250 EUR (azaz kétszázötven euró) + általános forgalmi adó

A pályázati dokumentáció 2022. november 16-ig vásárolható meg. Vásárlási szándékukat a husa@husa.hu e-mail címen jelezhetik. Az MSZKSZ a pályázati dokumentációt elektronikusan küldi meg az azt megvásárló ajánlattevőnek.
A bruttó ellenértéket a pályázati dokumentáció átvételét megelőzően, az MSZKSZ alábbi számlájára történő átutalással lehet teljesíteni:
HUF fizetés esetén: 10402142–21418354-00000000 (K&H Bank Zrt.)
EUR fizetés esetén: 10201006–60194479-00000000 (K&H Bank Zrt.)
A közlemény rovatban kérjük a következőt feltüntetni: „Pályázati dokumentáció vételára”.

Az ajánlatok beadási határideje: 2022. november 30-án 9.30 és 11.30 óra között
Értesítés az elbírálásról: 2022. november 30-án 14 óráig

———————————————————————————————————————————————–
CALL FOR TENDERS

The Hungarian Hydrocarbon Stockpiling Association (HUSA) announces a one-round tender for the procurement of Diesel, as follows:

1. 66,4 million liters delivered to MOL’s depot in Szajol by rail or by pipeline
2. 47,0 million liters delivered to MOL’s depot in Tiszaújváros by rail or by pipeline
3. 1,5 million liters delivered to HEXUM Tartálypark Ltd’s depot in Vámosgyörk by rail or by pipeline
4. 10,4 million liters delivered to HEXUM Tartálypark Ltd’s depot in Celldömölk by rail
5. 10,4 million liters delivered to HEXUM Tartálypark Ltd’s depot in Pétfürdő by road tankcars

The tender is open to all legal entities that:
a) possess a valid and effective licence to conduct their operations,
b) are solvent, their assets are not seized, neither liquidation nor bankruptcy proceedings have been initiated against them, and hold no public debt,
c) their last annual net revenue accounts for minimum HUF 2 Bn or equivalent amount expressed in other foreign currency,
d) have gained minimum 5 years of experience in oil market operations.
The Tender Applicants shall possess a registered seat or branch in the European Union.

The detailed terms and conditions of the tender are accessible in the Tender Documents.

The purchase price of the Tender Documents is HUF 100,000 (i.e. one hundred thousand HUF) + VAT (27%) or EUR 250 (i.e. twohundred euro) + VAT (27%).

The Tender Documents are available for purchase until 16 November, 2022 and are electronically forwarded to the applicant who purchases them. Applicants can indicate their intention to purchase the Tender Documents by e-mail (husa@husa.hu).

Prior to the handover of the Tender Documents, the gross purchase price is payable to the following bank account of HUSA by bank transfer:
HUF: 10402142–21418354-00000000 (K&H Bank)
EUR: 10201006–60194479-00000000 (K&H Bank)

Please indicate in the payment remark column: “Purchase price of Tender Documents”.

Submission date for bids: November 30, 2022 from 9.30 am to 11.30 am.
Notification on the evaluation: November 30, 2022, until 2.00 pm

 
© 2016 Minden jog fenntartva!