Tájékoztatjuk, hogy 2023. április 1-jével hatályba lépett a veszélyhelyzet során a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 110/2023. (III.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet), amely az alábbi, földgáz tagi hozzájárulás kötelezettséget érintő változásokat tartalmazza:

I. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) hatálya
Az Fbkt. hatálya kiterjed a földgázt felhasználó személyre azon földgáz felhasználása körében, amelyhez nem az alábbi ügyletek során jutott hozzá:
a) a földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedő vagy a földgáztermelő a felhasználónak földgázt értékesít, vagy
b) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból, az Európai Unió tagállamából vagy a szervezett piacon földgázt vásárol.
Kivéve:
a) a földgáztermelőt a saját maga által termelt földgáz felhasználása körében és
b) a szállítási rendszerüzemeltetőt, valamint a földgázelosztót a rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez felhasznált földgáz körében.

A földgázt felhasználó személy a Szövetség tagjává válik a földgázfelhasználás megkezdésének időpontjában.

A tag a fenti jogcímen a naptári negyedévben felhasznált földgáz mennyiségéről a naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig nyújtja be a nyilatkozatát és a naptári negyedévet követő hónap utolsó munkanapjáig tagi hozzájárulást fizet.

II. A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség

A tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség az Fbkt. 8. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetében az Áfa tv. szerinti elszámolással érintett időszak kezdő időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre vonatkozik, abban az esetben, amennyiben Áfa tv. szerinti teljesítés időpontja korábbi, mint az Áfa tv. szerint az elszámolással érintett időszak kezdete.

A Korm. rendelet szerinti rendelkezéseket, annak hatálybalépését követően esedékes tagi hozzájárulási kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

A Korm. rendelet a következő linken érhető el:
110/2023. (III.31.) Korm. rendelet

 
© 2016 Minden jog fenntartva!