A koronavírus járványra és az annak nyomán elrendelt rendkívüli kormányzati intézkedésekre tekintettel – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelően – az Igazgatótanács által jóváhagyott és előterjesztett 2019. évi éves beszámolót és üzleti jelentést, a 2019. évi költségvetési tartalék felhasználására vonatkozó javaslatot, valamint a 2020. évi költségvetés és a tagi hozzájárulás mértékek módosítását a Szövetség Igazgatója 2020. május 19-én az Igazgatótanács által előterjesztett tartalommal és határozati javaslatokkal elfogadta, azzal, hogy ezen döntéseket (a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően) a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívásra kerülő Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

Magyarország Kormánya a koronavírus járványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzetet 2020. június 18-i hatállyal megszüntette.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 108. § (1) és (2) bekezdése alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli Közgyűlés napirendjére kell tűzni az előzőekben ismertetett igazgatói döntéseket, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt megszűnt – azonban a törvény 109. § (1) bekezdése értelmében a Közgyűlés döntésében meghatározott időpontig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmaradó – igazgatótanácsi és felügyelő bizottsági megbízatásokra tekintettel az igazgatótanácsi és felügyelő bizottsági tagok megválasztásában való döntéshozatalt.

A törvény előírásainak megfelelően az előzőekben ismertetett napirendi pontokban döntő rendkívüli Közgyűlés megtartásának várható időpontja 2020. szeptember 16. napja.

 
© 2016 Minden jog fenntartva!