A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség egyfordulós pályázatot hirdet 180 millió liter motorikus gázolaj megvételére a következők szerint.

A pályázaton minden olyan jogi személy részt vehet, amely
a) tevékenysége végzéséhez érvényes és hatályos engedéllyel rendelkezik,
b) fizetőképes, vagyona nincs lefoglalva, és nem indult felszámolási-, csőd-, végrehajtási, illetve bármilyen fizetésképtelenségi eljárás ellene és nincs köztartozása,
c) utolsó éves nettó árbevétele legalább 2 Mrd Ft, vagy ezen összegnek megfelelő, más valutanemben kifejezett árbevétel,
d) olajpiaci működési tapasztalata legalább 5 év.
Az ajánlattevőnek európai uniós székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

A pályázat részletes feltételei a „Pályázati kiírás” című dokumentumban találhatók.

A „Pályázati kiírás” vételára: 100 000 Ft (azaz százezer forint) + általános forgalmi adó

A pályázati dokumentáció 2022. szeptember 28-ig vásárolható meg. Az MSZKSZ a pályázati dokumentációt elektronikusan küldi meg az azt megvásárló ajánlattevőnek.
A bruttó ellenértéket a pályázati dokumentáció átvételét megelőzően, az MSZKSZ alábbi számlájára történő átutalással lehet teljesíteni:
10402142–21418354-00000000 (K&H Bank Zrt.)
A közlemény rovatban kérjük a következőt feltüntetni: „Pályázati dokumentáció vételára”.

Az ajánlatok beadási határideje: 2022. október 4-én 9.30 és 11.30 óra között
Értesítés az elbírálásról: 2022. október 4-én 14 óráig


The Hungarian Hydrocarbon Stockpiling Association (HUSA) announces a one-round tender for the procurement of 180 million litres of Diesel, as follows.

The tender is open to all legal entities that:
a) possess a valid and effective licence to conduct their operations,
b) are solvent, their assets are not seized, neither liquidation nor bankruptcy proceedings have been initiated against them, and hold no public debt,
c) their last annual net revenue accounts for minimum HUF 2 Bn or equivalent amount expressed in other foreign currency,
d) have gained minimum 5 years of experience in oil market operations.
The Tender Applicants shall possess a registered seat or branch in the European Union.

The detailed terms and conditions of the tender are accessible in the Tender Documents.

The purchase price of the Tender Documents is HUF 100,000 (i.e. one hundred thousand HUF) + VAT (27%).

The Tender Documents are available for purchase until 28 September, 2022 and are electronically forwarded to the applicant who purchases them.

Prior to the handover of the Tender Documents, the gross purchase price is payable to the following bank account of HUSA by bank transfer:
10402142–21418354-00000000 (K&H Bank)

Please indicate in the payment remark column: “Purchase price of Tender Documents”.

Submission date for bids: October 4, 2022 from 9.30 am to 11.30 am.
Notification on the evaluation: Ocober 4, 2022, until 2.00 pm

 
© 2016 Minden jog fenntartva!